Cheer For Your Teams
Cheer For Your Teams
Tham gia để cùng hưởng phần thưởng trị giá 4 triệu kim cương

Khi tham gia sự kiện này, bạn sẽ có cơ hội sở hữu MỘT trong những phần thưởng trong kho phần thưởng, bao gồm (nếu bạn may mắn có được các skin, skin này sẽ là skin tướng tủ của bạn):

  • 100 Skin Epic
  • 200 Skin Special
  • 500 Skin Elite
  • 2,000 Skin Thường
  • 200,000 Rương Giải Đấu

Khi tham gia sự kiện này, bạn cũng sẽ có cơ hội trở thành người chiến thắng may mắn trong livestream MSC 2021.

Mỗi người chiến thắng may mắn sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 Skin Epic Độc Quyền!

Nhập IGN của bạn
Nhập quốc gia của bạn
Nhập Game ID của bạn
Game ID không hợp lệ
Game ID này đã gửi thông tin trước đó rồi
Nhập Server ID của bạn
Server ID không hợp lệ
Nhập tướng tủ của bạn
0 / 250
Nhập lời nhắn của bạn
Hãy đánh dấu vào ô đồng ý
Gửi
Submission error. Please try again later.
Submitting the form...
Cảm ơn bạn
Thông tin của bạn đã được gửi đi
Đang tạo vé cho bạn
Xin chờ...
Bạn cũng có thể nhận vé sau, ở cuối trang này
Xem Các Thông Tin
ph
ph
108,076
id
id
92,642
kh
kh
25,429
my
my
21,610
sg
sg
2,949
th
th
2,465
vn
vn
1,090
la
la
907
Khác (quốc gia)
30,205
Total 285,373
Các Thông Tin Gần Nhất
Loading...
Xem Thông Tin
Checking...