vn
en
id
my
ph
th
vn
kh
Lịch Trình
Lịch Trình
GMT+7
GMT+7
Vòng Bảng Ngày 1
09
.00
7 Th06
Best of 3
RSG MY
2
RSG SG
0
RSG MY
2
VS
0
RSG SG
Best of 3
11
.00
7 Th06
Best of 3
EVOS
2
TDK
0
EVOS
2
VS
0
TDK
Best of 3
13
.00
7 Th06
Best of 3
BLCK
2
BTR
0
BLCK
2
VS
0
BTR
Best of 3
15
.00
7 Th06
Best of 3
EVOS SG
0
EXE
2
EVOS SG
0
VS
2
EXE
Best of 3
17
.00
7 Th06
Best of 3
RSG SG
2
IDNS
0
RSG SG
2
VS
0
IDNS
Best of 3
19
.00
7 Th06
Best of 3
TDK
2
CEXE
0
TDK
2
VS
0
CEXE
Best of 3
Vòng Bảng Ngày 2
09
.00
8 Th06
Best of 3
BTR
1
IMP
2
BTR
1
VS
2
IMP
Best of 3
11
.00
8 Th06
Best of 3
EXE
2
NM
0
EXE
2
VS
0
NM
Best of 3
13
.00
8 Th06
Best of 3
IDNS
0
RSG MY
2
IDNS
0
VS
2
RSG MY
Best of 3
15
.00
8 Th06
Best of 3
CEXE
0
EVOS
2
CEXE
0
VS
2
EVOS
Best of 3
17
.00
8 Th06
Best of 3
IMP
0
BLCK
2
IMP
0
VS
2
BLCK
Best of 3
19
.00
8 Th06
Best of 3
NM
0
EVOS SG
2
NM
0
VS
2
EVOS SG
Best of 3
Vòng Bảng Ngày 3
12
.00
9 Th06
Best of 3
RSG SG
0
BTR
2
RSG SG
0
VS
2
BTR
Best of 3
14
.00
9 Th06
Best of 3
IDNS
1
IMP
2
IDNS
1
VS
2
IMP
Best of 3
16
.00
9 Th06
Best of 3
TDK
2
NM
0
TDK
2
VS
0
NM
Best of 3
18
.00
9 Th06
Best of 3
CEXE
0
EVOS SG
2
CEXE
0
VS
2
EVOS SG
Best of 3
Vòng Playoff Ngày 1
12
.00
11 Th06
Best of 3
BTR
2
TDK
0
BTR
2
VS
0
TDK
Best of 3
14
.00
11 Th06
Best of 3
IMP
2
EVOS SG
0
IMP
2
VS
0
EVOS SG
Best of 3
16
.00
11 Th06
Best of 3
RSG MY
0
BLCK
2
RSG MY
0
VS
2
BLCK
Best of 3
18
.00
11 Th06
Best of 3
EVOS
2
EXE
1
EVOS
2
VS
1
EXE
Best of 3
Vòng Playoff Ngày 2
12
.00
12 Th06
Best of 3
RSG MY
2
BTR
1
RSG MY
2
VS
1
BTR
Best of 3
14
.00
12 Th06
Best of 3
EXE
2
IMP
1
EXE
2
VS
1
IMP
Best of 3
16
.00
12 Th06
Best of 5
BLCK
3
EVOS
0
BLCK
3
VS
0
EVOS
Best of 5
19
.00
12 Th06
Best of 3
RSG MY
0
EXE
2
RSG MY
0
VS
2
EXE
Best of 3
Vòng Playoff Ngày 3
12
.00
13 Th06
Best of 5
EVOS
1
EXE
3
EVOS
1
VS
3
EXE
Best of 5
17
.00
13 Th06
Best of 7
BLCK
1
EXE
4
BLCK
1
VS
4
EXE
Best of 7